Skip to main content
U bevindt zich hier : Salon Alouette >Privacy Statement

Privacy statement

Salon Alouette hanteert een strikt privacybeleid.  

‘Salon Alouette’ is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van essentieel belang zijn voor de betreffende activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. ‘Salon Alouette’ houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Wat betekent dat ‘Salon Alouette’ nimmer informatie aan derden zal verstrekken met uitzondering van de op basis van de wet aangewezen instanties en dan enkel en alleen die informatie doorgeven waarop zij recht hebben. In het kader van onze dienstverlening legt ‘Salon Alouette’ gegevens vast. ‘Salon Alouette’ gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende overeenkomsten, voor haar overige dienstverlening en om klanten van (nieuwe) diensten van ‘Salon Alouette’, van zorgvuldig geselecteerde derden op de hoogte te houden. De informatie die de klanten en bezoekers aan ‘Salon Alouette’ verstrekt zullen wij enkel en alleen voor dat doel gebruiken waarvoor zij is verstrekt. Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten dan kunt u dit melden via het contactformulier hier op de website of kunt u bellen naar 0341-561980. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00. De gepubliceerde foto's op de website van ‘Salon Alouette’ worden, onder alle voorwaarden, met toestemming van de betreffende werknemer of klant geplaatst.  

‘Salon Alouette’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Bekijk daarom regelmatig dit privacy statement voor het privacybeleid van 'Salon Alouette’.